FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सुनुवाई

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०-०८१ को अर्धबार्षिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन ८०/८१ 05/12/2024 - 15:58 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को अर्धबार्षिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक तथा बार्षिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन ८०/८१ 10/30/2023 - 16:04 PDF icon चौथो त्रैमासिक तथा बार्षिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९-०८० को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन ७९/८० 05/25/2023 - 16:43 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन.pdf
मिति २०८०।०१।१२ गते तेश्रो त्रैमासिक (माघ-चैत्र) अवधिको सार्वजनिक सुनुवाइमा पेश गरिएको प्रतिवेदन ७९/८० 05/25/2023 - 14:12 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९/०८० को अर्धवार्षिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन ७९/८० 04/11/2023 - 16:41 PDF icon अर्धबार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम.pdf