FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने वारेको सूचना ।

दरखास्त फाराम निम्न लिङ्कमा गइ हेर्नु वा डाउनलोड गर्नुहोला ।

https://bit.ly/3wZTcJo

दस्तावेज: 

निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धमा ।

निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धमा ।

निर्वाचन सम्बन्धि भिडियोहरुः

https://www.youtube.com/watch?v=c7EvAnTt-9w

https://www.youtube.com/watch?v=9xVrUOZbJUI

Pages