FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (वित्त आयोग) ७९/८० Thursday, February 22, 2024 - 13:29 PDF icon कार्य सम्पादन.pdf
आ.व. २०७९-०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ८०/८१ Tuesday, January 16, 2024 - 12:40 PDF icon Lisa.pdf
याङवरक गाउँपालिका पोषणमैत्री र बालमैत्री स्थानीय शासनको अवस्था सम्बन्धी वस्तुगत विवरण २०७९/०८० ८०/८१ Tuesday, October 3, 2023 - 14:16 PDF icon CFLG-NFLG Report.pdf
बार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेदन २०७९-०८० ७९/८० Sunday, August 27, 2023 - 12:46 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक समिक्षा.pdf
आ.व. २०७९/०८० को एकिकृत घुम्ति सेवा कार्यक्रमको प्रतिवेदन । ७९/८० Tuesday, April 11, 2023 - 18:19 PDF icon घुम्ति शिविर प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७८-०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । ७९/८० Wednesday, January 18, 2023 - 13:13
याङवरक आँखा उपचार केन्द्रको उद्घाटन र निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको बारे प्रवक्ताको भनाई ७९/८० Thursday, January 5, 2023 - 15:49 PDF icon याङवरक आँखा उपचार केन्द्र.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७८-०७९) ७९/८० Wednesday, November 16, 2022 - 13:46 PDF icon बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आव २०७८-०७९.pdf
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६/०७७ ७६/७७ Wednesday, March 24, 2021 - 13:47 PDF icon बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६-०७७.pdf