FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०-०८१ को अर्धबार्षिक (साउन-पुष) अवधिको प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ Tuesday, April 9, 2024 - 12:39 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ को अर्धबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक वितिय प्रगति प्रतिवेदन (मंसिर-फागुन) ७९/८० Tuesday, March 28, 2023 - 02:37 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन (मंसिर-फागुन).pdf
त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (कार्तिक-पौष) आ.व. २०७९-८० ७९/८० Sunday, February 5, 2023 - 15:07 PDF icon कार्तिक पौष प्रगति विवरण २०७९.pdf
त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (साउन-असोज) आ.व. २०७९-८० ७९/८० Saturday, November 26, 2022 - 14:55 PDF icon त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (साउन-असोज) २०७९-८०.pdf
आ.व. २०७९/०८० को पहिलो चौमासिक वितिय प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Friday, November 25, 2022 - 13:52 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को पहिलो चौमासिक वितिय प्रतिवेदन.pdf
तेस्रो चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन आ.व. २०७८/०७९ ७८/७९ Thursday, July 21, 2022 - 11:30 PDF icon 3rd.pdf
दोस्रो चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन आ.व. २०७८/०७९ ७८/७९ Friday, March 18, 2022 - 13:56 PDF icon 2nd.pdf
पहिलो चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन आ.व. २०७८/०७९ ७८/७९ Saturday, December 4, 2021 - 14:51 PDF icon 1st.pdf
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७६-०७७-प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम ७६/७७ Wednesday, March 24, 2021 - 14:24 PDF icon चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७६-०७७-प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम .pdf
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७६-०७७-संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) ७६/७७ Wednesday, March 24, 2021 - 14:23 PDF icon चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन-२०७६-०७७-संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान).pdf