FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भ्रमण प्रतिवेदन नयाँ संशोधित फारम २०८० ८०/८१ 09/13/2023 - 13:35 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
दाखिला प्रतिवेदन फारम नयाँ संशोधित २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 18:31 PDF icon दाखिला प्रतिबेदन नयाँ संशोधित २०८०.pdf
खरिद आदेश फारम नयाँ संशोधित २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 18:30 PDF icon खरिद आदेश.pdf
माग फारम नयाँ संशोधित २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 18:29 PDF icon माग फारम नयाँ संशोधित २०८०.pdf
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल (TADA Bill) नयाँ संशोधित फारम २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 13:51 PDF icon TADA Bill New Edited 2080.pdf
भ्रमण आदेश फारम नयाँ संशोधित २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 12:30 PDF icon भ्रमण आदेश फारम नयाँ संशोधित २०८०.pdf
खर्च निकासा फारम नयाँ संशोधित २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 11:57 PDF icon खर्च निकासा फारम नयाँ संशोधित २०८०.pdf
हस्तान्त्रण फारम नयाँ संशोधत २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 11:45 PDF icon हस्तान्त्रण फारम नयाँ संशोधित २०८०.pdf
करार कर्मचारीहरुको का.स.मु. फारम ७८/७९ 07/13/2022 - 13:43 PDF icon करार कर्मचारीको का.स.मु. फारम याङवरक.pdf
स्थायी कर्मचारीहरुको का.स.मु. फारम ७८/७९ 07/13/2022 - 00:01 PDF icon कासमु फारम याङवरक स्थायी कर्मारी.pdf

Pages