FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार कर्मचारीहरुको का.स.मु. फारम ७८/७९ 07/13/2022 - 13:43 PDF icon करार कर्मचारीको का.स.मु. फारम याङवरक.pdf
स्थायी कर्मचारीहरुको का.स.मु. फारम ७८/७९ 07/13/2022 - 00:01 PDF icon कासमु फारम याङवरक स्थायी कर्मारी.pdf
करार परीक्षाको दरखास्त फारम ७८/७९ 03/14/2022 - 13:12 PDF icon करारको दरखास्त फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७८/७९ 03/14/2022 - 12:48 PDF icon सम्पति विवरणको फारम - स्याम्पल.pdf
मर्मत आदेश ७८/७९ 03/14/2022 - 12:47 PDF icon मर्मत आदेश.pdf
सवारी लग बुक ७८/७९ 03/14/2022 - 12:46 PDF icon सवारी लगबुक.pdf
सरुवा हुँदाको पारिवारिक लगत ७८/७९ 03/14/2022 - 12:45 PDF icon सरुवा हुंदा पारिवारिक लगत.pdf
बरबुझारथ फारम ७८/७९ 03/14/2022 - 12:44 PDF icon बर बुझारथ फारम.pdf
घर जग्गाको लगत प्रतिवेदन ७८/७९ 03/14/2022 - 12:43 PDF icon घर जग्गाको लगत फारम.pdf
दाखिला प्रतिवेदन ७८/७९ 03/14/2022 - 12:41 PDF icon दाखिला प्रतिबेदन.pdf

Pages