FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७-०८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत भुक्तानी भएको विवरण ७९/८० Thursday, July 13, 2023 - 14:36 PDF icon आ.व. २०७-०८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता EFT मार्फत भुक्तानी भएको विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षाा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Tuesday, April 11, 2023 - 13:02 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो.pdf
आ.व. २०७९/०८० को समाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो त्रैमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Sunday, January 1, 2023 - 20:51 PDF icon दोस्रो त्रैमासि भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण ७९/८० Monday, September 19, 2022 - 14:51 PDF icon ०८० प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता .pdf
आ. व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण ७८/७९ Thursday, July 7, 2022 - 17:54 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्रहीहरुको विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा तेस्रो त्रैमासिक भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Wednesday, April 6, 2022 - 07:28 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो त्रैमासिक लाभग्राही विवरण.pdf
आ.ब. २०७८।०७९ को दोश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ७८/७९ Tuesday, February 1, 2022 - 13:19 PDF icon लाभग्राहि विवरण.pdf
आ.व.२०७६/०७७ को दोस्रो चौमासिक सामाजि सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण ७६/७७ Tuesday, February 11, 2020 - 14:48 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको नामावली.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ Thursday, September 13, 2018 - 11:26 PDF icon समाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५.pdf
आ.ब. २०७४/०७५ को पहिलो चौमाशिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको नामावली ७४/७५ Wednesday, October 25, 2017 - 13:36 PDF icon सामाजिक सुरक्षा.pdf