FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक जवाफदेहिता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/20/2022 - 11:26 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/20/2022 - 11:25 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/20/2022 - 11:24 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको ल्याव संचालन कार्यविध २०७६ को राजपत्र ७६/७७ 08/23/2021 - 13:30 PDF icon ल्याव संचालन कार्यविध २०७६.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको कृतिम गर्भधान संचालन कार्यविधि २०७६ राजपत्र ७६/७७ 08/23/2021 - 13:17 PDF icon कृतिम गर्भधान कार्यविधि.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड २०७८ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:16 PDF icon याङवरक गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड, २०७८.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरिय नर्सरी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:14 PDF icon नर्सरी कार्यविधि २०७७.pdf
थोपा सिंचाइ सहितको प्लास्टिक टोलेल वितरण कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:13 PDF icon टनेल बितरण कार्यविधि-२०७७.pdf
याङवरक गाउँपालिका जलस्रोत सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:10 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको मेलमिलाप संचालन कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:08 PDF icon melmilap karyabidhi ex 1.pdf

Pages