FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० (राजपत्र) ८०/८१ 07/09/2023 - 15:28 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७९ ७९/८० 06/21/2023 - 21:30 PDF icon कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७९.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/20/2022 - 11:26 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/20/2022 - 11:25 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 12/20/2022 - 11:24 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
याङवरक गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 11/02/2021 - 13:08 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको ल्याव संचालन कार्यविध २०७६ को राजपत्र ७६/७७ 08/23/2021 - 13:30 PDF icon ल्याव संचालन कार्यविध २०७६.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको कृतिम गर्भधान संचालन कार्यविधि २०७६ राजपत्र ७६/७७ 08/23/2021 - 13:17 PDF icon कृतिम गर्भधान कार्यविधि.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड २०७८ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:16 PDF icon याङवरक गाउँपालिकाको खर्चको मापदण्ड, २०७८.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरिय नर्सरी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:14 PDF icon नर्सरी कार्यविधि २०७७.pdf

Pages