FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
थोपा सिंचाइ सहितको प्लास्टिक टोलेल वितरण कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:13 PDF icon टनेल बितरण कार्यविधि-२०७७.pdf
याङवरक गाउँपालिका जलस्रोत सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:10 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको मेलमिलाप संचालन कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 05/07/2021 - 09:08 PDF icon melmilap karyabidhi ex 1.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७७ राजपत्र ७७/७८ 01/03/2021 - 16:14 PDF icon राजपत्र
याङवरक गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७ को राजपत्र ७७/७८ 08/01/2020 - 14:05 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको व्यवसाय कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ राजपत्र ७६/७७ 03/16/2020 - 09:11 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी २०७६.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियामावली २०७६ को राजपत्र ७६/७७ 03/07/2020 - 15:36 PDF icon खरीद.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ को राजपत्र ७६/७७ 03/07/2020 - 15:35 PDF icon शिक्षा ऐन ०७६.pdf
याङवर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ राजपत्र ७६/७७ 03/06/2020 - 12:52 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
याङवरक गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ राजपत्र ७६/७७ 03/06/2020 - 12:51 PDF icon राजपत्र आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages