FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 10/10/2018 - 13:07 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf
याङवरक गाउँपालिका स्थानिय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/11/2018 - 13:46 PDF icon गाउँपालिका स्रोत परिचालन कार्यविधि २०७४.pdf
याङवरक गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 11:49 PDF icon याङवरक गाउँपालिका बिनियोजन ऐन, २०७४.pdf
याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानुन २०७४ ७४/७५ 11/17/2017 - 11:47 PDF icon याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानून, २०७४.pdf
याङवरक गाउँपालिका आर्थिक एेन २०७४ ७४/७५ 09/22/2017 - 16:15 PDF icon याङवरक गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
याङवरक गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 09/22/2017 - 16:05 PDF icon याङवरक गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता,२०७४.pdf
याङवरक गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/01/2017 - 12:17 PDF icon याङवरक गा का.पा.को निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४.pdf
याङवरक गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/01/2017 - 12:14 PDF icon याङवरक गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
याङवरक गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/01/2017 - 12:13 PDF icon याङवरक गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४.pdf
याङवरक गा.का.पा. कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/01/2017 - 12:10 PDF icon याङवरक गा.का.पा. कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४.pdf

Pages