FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार परीक्षाको दरखास्त फारम ७८/७९ 03/14/2022 - 13:12 PDF icon करारको दरखास्त फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७८/७९ 03/14/2022 - 12:48 PDF icon सम्पति विवरणको फारम - स्याम्पल.pdf
मर्मत आदेश ७८/७९ 03/14/2022 - 12:47 PDF icon मर्मत आदेश.pdf
सवारी लग बुक ७८/७९ 03/14/2022 - 12:46 PDF icon सवारी लगबुक.pdf
सरुवा हुँदाको पारिवारिक लगत ७८/७९ 03/14/2022 - 12:45 PDF icon सरुवा हुंदा पारिवारिक लगत.pdf
बरबुझारथ फारम ७८/७९ 03/14/2022 - 12:44 PDF icon बर बुझारथ फारम.pdf
घर जग्गाको लगत प्रतिवेदन ७८/७९ 03/14/2022 - 12:43 PDF icon घर जग्गाको लगत फारम.pdf
बिदाको निवेदन ७८/७९ 03/14/2022 - 11:12 PDF icon बिदाको निवेदन.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ७८/७९ 03/14/2022 - 11:05 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf
न्यायिक समितिमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा नमुना ७४/७५ 06/11/2018 - 16:15 PDF icon निवेदनको ढाँचा.pdf

Pages