FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि ईच्छुक बेरोजगार व्यक्तिहरुले आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: