FAQs Complain Problems

देउसी भैलो नाचगान खेलकुद लगायत मनोरञ्जनात्मक सञ्चालनमा रोक लागाईएको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर सूचना

यो सूचना बमोजिमको रोक लगाइएका कार्यहरु नगर्न नगारउनहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: