"जल,जंगल,कृषि,पर्यटन याङवरकको पहिचान,उज्यालो-समृध्द याङवरक हाम्रो अभियान"

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 03/29/2019 - 12:32 PDF icon img184.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 01/11/2019 - 10:59 PDF icon img134.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना ।

७५/७६ 10/28/2018 - 12:14 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना.pdf

माछा संकलन सम्बन्धी १५ दिने सूचना

७५/७६ 07/18/2018 - 12:16 PDF icon img034.pdf

संस्थागत सौय विद्युत प्रणाली जडान सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सूचना

७४/७५ 05/07/2018 - 13:00 PDF icon IMG_20180506_0001.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

७४/७५ 04/27/2018 - 19:28 PDF icon convert-jpg-to-pdf.net_2018-04-27_14-56-15.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सुचना।

७४/७५ 03/04/2018 - 11:58 PDF icon शिलबन्दि दर भाउपत्र.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सुचना।

७४/७५ 02/27/2018 - 15:59 PDF icon silbandi.pdf

शिलबन्दि सवारी साधन प्रस्ताव आह्वानको सुचना।

७४/७५ 02/18/2018 - 14:53 PDF icon सुचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७४/७५ 02/15/2018 - 10:48 PDF icon IMG_20180215_0001.pdf

Pages