"जल,जंगल,कृषि,पर्यटन याङवरकको पहिचान,उज्यालो-समृध्द याङवरक हाम्रो अभियान"

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गिटि, ढुङ्गा बालुवाको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/09/2019 - 12:04 PDF icon बालुवा.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (पून प्रकाशन)

७५/७६ 07/02/2019 - 10:37 PDF icon img232.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 06/14/2019 - 11:30 PDF icon img221.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 06/14/2019 - 11:27 PDF icon img223.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 06/06/2019 - 15:46

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 06/06/2019 - 15:44

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 06/06/2019 - 15:42

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 03/29/2019 - 12:32 PDF icon img184.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७५/७६ 01/11/2019 - 10:59 PDF icon img134.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना ।

७५/७६ 10/28/2018 - 12:14 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना.pdf

Pages