"जल,जंगल,कृषि,पर्यटन याङवरकको पहिचान,उज्यालो-समृध्द याङवरक हाम्रो अभियान"

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

७४/७५ 04/27/2018 - 19:28 PDF icon convert-jpg-to-pdf.net_2018-04-27_14-56-15.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सुचना।

७४/७५ 03/04/2018 - 11:58 PDF icon शिलबन्दि दर भाउपत्र.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सुचना।

७४/७५ 02/27/2018 - 15:59 PDF icon silbandi.pdf

शिलबन्दि सवारी साधन प्रस्ताव आह्वानको सुचना।

७४/७५ 02/18/2018 - 14:53 PDF icon सुचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७४/७५ 02/15/2018 - 10:48 PDF icon IMG_20180215_0001.pdf

आवधिक गाउँपालिका विकास योजना तर्जुमा सिलबन्दी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आहावनको सूचना

७४/७५ 02/13/2018 - 15:58 PDF icon IMG_20180213_0004.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सुचना।

७४/७५ 02/02/2018 - 13:40 PDF icon IMG_20180202_0001_NEW.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

७४/७५ 01/29/2018 - 11:42 PDF icon सुचना बोलपत्र.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना

७४/७५ 01/24/2018 - 14:46 PDF icon जस्तापाता, पाईप, ग्याबिन.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७४/७५ 10/17/2017 - 11:00 PDF icon आशयको सूचना.pdf

Pages