"जल,जंगल,कृषि,पर्यटन याङवरकको पहिचान,उज्यालो-समृध्द याङवरक हाम्रो अभियान"

याङवरक गाउँपालिका पशुपंक्षी सेवा शाखाको उन्नत बिउ बोका बितरण कार्यक्रम।