"जल,जंगल,कृषि,पर्यटन याङवरकको पहिचान,उज्यालो-समृध्द याङवरक हाम्रो अभियान"

विवाह दर्ता

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र गरे निशुल्क ३५ दिन पछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. दुलहा दुलहिको नागरिकताको प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

१. दुलाहा दुलहि स्वयम् उपस्थित हुनु पर्ने ।