"कृषि, वन, पर्यटन प्रवर्द्धन र समावेशी समाजको सृजना समाजवाद उन्मुख, दिगो विकाश र समृद्धि याङवरकको चाहाना "

वार्ड नं ६

नाम पद वार्ड नं. मोवा‌ईल नं.
तारा बहादुर योङहाङ वार्ड अध्यक्ष ९८१८३०७०१८
नर बहादुर भारती सदस्य ९८०६०४७७८०
याम कुमार काम्बाङ सदस्य ९८१६०६६८८९
खड्ग कुमारी सापकोटा महिला सदस्य ९८१६९३४१५७
चन्द्रकला रामुदामु दलित महिला सदस्य ९८१४९७८५९७
कुमारी तामाङ सचिव ९८५२६८४६७८
हंस राज खेबाङ कार्यालय सहयोगि