"कृषि, वन, पर्यटन प्रवर्द्धन र समावेशी समाजको सृजना समाजवाद उन्मुख, दिगो विकाश र समृद्धि याङवरकको चाहाना "

वार्ड नं ३

नाम  पद वार्ड नं. मोवाईल नं
मविन्द्र योङया वडा अध्यक्ष       ३ ९८१७०१४४५२
मचिन्द्र सेलिङ सदस्य       ३ ९८६२६०३५३०
श्री प्रसाद सेलिङ सदस्य       ३ ९८०६०३७०५१
देवी माया गुरुङ महिला सदस्य       ३ ९८०६००७७०१
रेनुका कामि दलित महिला सदस्य       ३  
बिमल राई दलित वा अल्पसङख्यक       ३ ९८०७९२७६५७
सुर्य सेलिङ सच‍िव       ३ ९८१४९०५८०८
निरोस सेलिङ कार्यालय सहयोगि       ३