"कृषि, वन, पर्यटन प्रवर्द्धन र समावेशी समाजको सृजना समाजवाद उन्मुख, दिगो विकाश र समृद्धि याङवरकको चाहाना "

याम कुमार कुरुम्बाङ

ईमेल: 
bkabinkurumbang@gmail.com
फोन: 
९८०६०२२०७६ / ९८६२३०४३३९