"जल,जंगल,कृषि,पर्यटन याङवरकको पहिचान,उज्यालो-समृध्द याङवरक हाम्रो अभियान"

बसाईँसराई दर्ता

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र गरे निशुल्क ३५ दिन पछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.बसाईँ सराई गरि जाने सम्पूर्न व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि नागरिकता बनेको नभए जन्म दर्ताको प्रतोलिपि